leadboard premotaj roman Ivica Milarić

Utorak, Septembar 10, 2013

Ian Benks i roman "Fabrika osa"

Kada razmišljam o ovom romanu, na pamet mi padaju poređenja sa dečačkom avanturističkom pričom. Frenk, mladić na početku tinejdžerskih godina, živi sa ekscentričnim ocema na izolovanom škotskom ostrvu, a dane provodi igrajući se sa improvizovanim eksplozivima i razmišljanjima o sosptvenoj proročkoj religiji koju je samostalno stvorio, a koja se, između ostalog, bazira na mrtvim životinjama. 

Kao da polazi od priče dečaka u prirodi koji je sam sebi dovoljan, Benks zaplet postepeno razlaže, ispunjava tamom i misterijom, a zatim kroz prostor traži nešto što liči na nadu, ali isto tako može da preraste u osećaj sličniji ravnodušnosti. 

Delo mi se veoma dopalo, posebno zbog strukture koja postepeno klizi u triler i nejasnu napetost, iako počinje kao nešto što veoma liči na sasvim stabilan, verbalni autoportret ličnosti. Frenk prikazuje svoj život i potrebe, u početku bez objašnjenja, gde golo ostrvo predstavlja pozornicu za njegovu neverovatnu, iskrivljenu stvarnost. Takođe, odmah na počeku, on saznaje da je Erik, njegov brat pobegao iz zatvorene institucije gde se nalazio zbog plašenja lokalne dece i spaljivanja pasa lutalica. Dok čeka da li će Erik stići do ostrva, Frenk se priseća jedinstvenog života, gde se ubistvo, napuštanje, sakaćenje i veoma rano detinjstvo sasvim dobro slažu. U nekim segmentima, po morbidnosti i uvrnutoj mašti koju Benks pušta na slobodu prilikom razrade relativno trivijalnih detalja, pristup me je podsetio na autora Irvina Velša.

 "Fabrika osa" je delo koje kroz maglu jedinstveno individualnog pogleda na stvarnost posetepno hvata fokus; kroz put mi kao čitaoci dobijamo sasvim jasan uvid u osobu koja je veoma strana, ali zahvaljujući odličnom Benksovom pristupu, sasvim razumljiva, iako nikada u potpunosti prihvatljiva.

Dodaj komentar

Dodaj komentar





Zapamti me