leadboard premotaj roman Ivica Milarić

Marija Semjonova i roman "Vukodav"

Odavno nisam čitao čistu epsku fantastiku, ali nakon ovog romana, sumnjam da ću se uskoro vraćati ovo žanru. 
 (Dalje)